Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Agenda för Årsmöte 2017!
2017-05-30 08:15
21 §    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

            1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

            2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

            3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

            4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

            5.         Fastställande av föredragningslista.

            6.         a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

                        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se¬naste räkenskapsåret.

            7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-samhets/räkenskapsåret.

            8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

            9.         Fastställande av medlemsavgifter.

            10.      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom¬mande verksamhets/räkenskapsåret.

            11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

            12.      Val av

                        a) föreningens ordförande för en tid av 2 år; Valdes 2016 på 2år

                        b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2år;

                        c)         suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning            två för en tid av 2 år;

                        d)        val av en lekmannarevisor (företag) att revidera föreningen.

                        e)        tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

                        f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening¬en har rätt att representera med ombud).

            13.      Övriga frågor.


Plats: Kastelle Gårds Skolans Musiksal

Datum: 14/6 

Tid: 18:30


Nyhetsarkiv
Extra Årsmöte2018-05-01 20:26
Extra Årsmöte2018-04-24 22:31
Laget i vårt Hjärta 2018-04-05 18:10
Fenixdagen 20182018-04-04 09:07
Täta matcher för Dam 12018-01-16 07:47
Herr 2 vaknade försent2017-12-09 15:52
Styrkebesked av Herr 2!2017-12-04 07:55
2017-09-23 06:42
Fenixdagen!2017-03-30 10:58
RödaCupen 20172017-02-06 19:51
2016-12-01 22:12
SKIBK TV 2016/20172016-11-14 15:55
Premiärvinst för H2!2016-10-01 20:56
2016-09-27 13:24
Kungälvsmässan2016-09-16 08:36
Policy för hemsidan!2016-09-15 21:20
Praguegames 20162016-07-06 13:11
Kastellegårdshallen2016-05-18 10:17
Årsmöte/Ledarmöte!2016-04-30 14:31
SKIBK Integration2016-03-22 13:43
RödaCupen i Kungälv2016-02-08 14:32
Äntligen ett Kansli2015-12-16 20:30
Julklapps tips!2015-11-24 11:04
Nu börjar det !!!!!2015-10-03 12:49
Sportlife helgen 2015-09-17 10:08
2015-09-16 16:06
Friday Floorball League2015-08-16 21:08
Trevlig Sommar 20152015-07-23 10:12
SKIBK likes Ravelli2015-07-03 18:51
Träningstider 2015/162015-05-28 22:45
 
Våra Event
VÅRA PARTNERS