Alla junior och seniorledare Brun Utb. 26-27 Aug!
2017-07-05 08:27
Alla junior och seniorledare nu kommer utbildning för er. Boka upp 26-27 augusti för en Brun utb.

Mycket av tränarens jobb på brun nivå handlar om att finna och behålla spelarnas motivation och intresse och därigenom skapa en inspirerande, variationsrik plattform för spelare att befinna sig i. Verksamhet på brun nivå utgår från spelarnas intresse och den nivå spelaren befinner sig på. Utbildning syftar till att ge dig grundläggande kunskaper inom samtliga områden i Svenssonmodellen. Utbildningen riktar sig till dig som gärna vill ha mycket praktik, du eftersöker övningar kopplade till träning snarare än hur spelarna lär sig saker och den vetenskapliga bakgrunden till detta.

Anmälan för detta görs till gibf.se
OBS! Senast anmälan 3/8


Sportlife Kungälv IBK blir STC Kungälv IBK
2017-07-03 20:38

Sportlife Kungälv Innebandyklubb byter namn till STC Kungälv Innebandyklubb (SKIBK) detta beslutades på årsmötet som hölls den 14 juni 2017


Utifrån att ett nytt samarbetetsavtal med STC Kungälv tecknas så kommer Sportlife Kungälv IBK byta namn till STC Kungälv IBK.
Detta är en naturlig del i att det gamla avtalet med Sportlife löpte ut vid årsskiftet 16–17. Nya tankar i avtalet är att jobba långsiktigt i Kungälv för att kunna knyta ihop bägge föreningarnas verksamheter (Gym/träning och innebandy) i någon forma av gemensam lokal där man både kan ”gyma” och bedriva innebandyträning.


Fakta 

STC Kungälv Innebandy
500 Licenserade spelare
27 lag anmälda till seriespelet 17–18 (plus ca 8 barn lag 6–8 år)
Tränar i Mimers-Kastellegården-Sparrås-Ytterbyskolan
Damlag i Div. 1
Herrlag i Div. 2
Kansli i Solbräcke 1 anställd


// Ledningen 


Agenda för Årsmöte 2017!
2017-05-30 08:15
21 §    Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

            1.         Fastställande av röstlängd för mötet.

            2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.

            3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.

            4.         Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

            5.         Fastställande av föredragningslista.

            6.         a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

                        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se¬naste räkenskapsåret.

            7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-samhets/räkenskapsåret.

            8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

            9.         Fastställande av medlemsavgifter.

            10.      Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom¬mande verksamhets/räkenskapsåret.

            11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

            12.      Val av

                        a) föreningens ordförande för en tid av 2 år; Valdes 2016 på 2år

                        b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2år;

                        c)         suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning            två för en tid av 2 år;

                        d)        val av en lekmannarevisor (företag) att revidera föreningen.

                        e)        tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;

                        f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där förening¬en har rätt att representera med ombud).

            13.      Övriga frågor.


Plats: Kastelle Gårds Skolans Musiksal

Datum: 14/6 

Tid: 18:30

Och de nominerade är........
2017-03-30 19:59
Här kommer nu de som nominerats till de olika kategorierna under fenixdagen. Även i år kommer vissa priser delas ut under själva fenixdagen detta kommer docka att hållas hemligt fram till själva prisutdelningen, om det nu blir någon under fenixdagen.
Fenixdagen!
2017-03-30 10:58

OBS! De är dessa tider som gäller för Fenixdagen..

Summercamp 2017
SummerCamp 2017
2017-03-13 10:47, Summercamp 2017

När: v. 32, 7-11 Augusti

Tid: Mån- tors, 10.00 – 14.00. Fredag 11 aug avslutning 10.30- 13.00

Pris: 1200:-

Ålder: 10-06

Lunch & frukt ingår varje dag och man får en t-shirt och vattenflaska (Skriv med vilken Tröjstorlek).

Vill man vara med på målvakts träning skriver man de i anmälan (målvaktsutrustning måste ditt barn ha med sig hemifrån). Har ditt barn någon matallergi, skriv med det i anmälan.

Anmälningarna kommer vi börja ta emot från 15 mars.

Anmäler till vänster under anmälan

Nyheter från våra lag
Flickor 04/05, 16/08 22:14 
Pojkar -04, 14/08 14:39 
Pojkar -02, 08/08 14:39 
Pojkar -06, 08/08 11:18 
 
Våra Event
VÅRA PARTNERS